RÓLUNK

Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum

Az Országgyűlési Múzeum törvény által alapított országos szakmúzeum, amely azzal a feladattal jött létre, hogy gyűjtse, megőrizze és a nyilvánosság elé tárja a magyar parlamentarizmus kialakulásának és fejlődésének a tárgyi, valamint dokumentációs emlékeit.

Ennek értelmében a múzeum elkészíti és működteti

  • a magyar törvényhozás, az országgyűlések történetét és a magyar parlamentarizmus fejlődésének az ívét bemutató történeti állandó kiállítást,
  • az Országház építészetét bemutató kiállítást és a kőtárat,
  • az 1956-os Kossuth téri sortűz emlékhelyét a hozzá csatlakozó kiállítással.

Időszaki kiállítási terében a parlamentarizmushoz, a törvényhozáshoz, a nemzeti karakterhez kötődő témák kifejtésével tematikus kiállításokat mutat be.

Az Országgyűlési Múzeum kutatóhelyként elkészíti a magyar parlamentarizmushoz kötődő tárgyi és fotódokumentációt felölelő digitális adattárat, amelyet a kutatás, oktatás és közművelődés szolgálatába állít. Maga is ilyen irányú kutatómunkát végez, amelynek során együttműködik történettudományi és egyetemi kutatóhelyekkel.

Gyűjteményezése a klasszikus gyűjtési tevékenység mellett elsősorban a digitális adatbázis felállítására, bővítésére irányul a magyarországi közgyűjtemények bevonásával és együttműködésével. A múzeum gyűjteményezésében számít a nagyközönség támogatására is.

A múzeum tevékenysége során az 1949-ben felszámolt elődje nyomdokaiba lépve, annak előremutató ötleteit, népszerű kezdeményezéseit, eredményeit alapul véve a modern világszemlélet, a 21. század kihívásainak akar megfelelni. Elsőszámú célközönsége, a fiatal, középiskolás – egyetemista korosztály igényeinek megfelelő módon kívánja kutatási –, gyűjteményezési –, közművelődési eredményeit számukra közreadni. A kiállításokhoz kötődő múzeumpedagógiai programokkal és más közművelődési rendezvényekkel a múzeum partneri kezet nyújt a közoktatás számára a korszerű történelmi és állampolgári ismeretek átadása, valamint az egészséges hazafias szellemű nemzettudat kialakítása vonatkozásában.