RENDEZVÉNYEKA Mindszenty-per hetven év távlatából. Főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában konferencia I. nap

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tisztelettel meghívja Önt A Mindszenty-per hetven év távlatából. Főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában című nemzetközi konferenciára.

Helyszín, időpont:
Országház, V. kerület, Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.
2019. február 13. 10:00 Főrendiházi ülésterem

A rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke

A konferencia nyelve magyar, angol. Tolmácsolást biztosítunk.

Program:

10.00–10.40 Köszöntők
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke
Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke
Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke
Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke

10.40–11.20 I. szekció (levezető elnök: Fodor Pál, MTA BTK)
Gárdonyi Máté (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola): „Nem hallgathatunk!” A magyar püspöki kar és az 1945 utáni politikai-társadalmi változások
Balogh Margit (MTA BTK Történettudományi Intézet): „Az ország legnyomorultabb fegyence.” Mindszenty József letartóztatása és elítélése 1948/49-ben

11.20–11.50 Kávészünet

11.50–13.10 II. szekció (levezető elnök: Bellavics István, OGYH KKIG)
Łukasz Kamiński (Wrocławi Egyetem): „A Próféta.” Stefan Wyszyński bíboros szemben a diktatúrával
Oleh Turiy (Ukrajnai Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Intézet): Josyf Slipyj metropolita és a szovjet uralom az érsek hagyatékának tükrében
Cristian Vasile (Román Tudományos Akadémia Nicolae Iorga Történeti Intézete): „A magyar katolikus veszély” és a görögkatolikus egyház elleni kommunista támadás a háború utáni Romániában, 1945–1948
Szabó Konstantin (Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye): „Krisztusért meghalni annyit jelent, mint örökké élni.” Boldog Romzsa Tódor és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hitvallói és vértanúi

13.10–14.10 Ebédszünet

14.10–15.10 III. szekció (levezető elnök: Łukasz Kamiński, WE)
Somorjai Ádám (Pannonhalmi Főapátság): Mindszenty József működése 1945–1949 között a londoni Nemzeti Levéltárban őrzött diplomáciai jelentések tükrében
Vörös Géza (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): A tanár és a bíboros. Mindszenty megfigyelése, 1945–1948
Fejérdy András (MTA BTK Történettudományi Intézet): „VII. Pius pápa elhurcoltatása óta ez a legnagyobb sérelem, amely a Római Egyházat, tehát a katolicizmust érte.” Mindszenty letartóztatásának és perének szentszéki fogadtatása

15.10–15.40 Kávészünet

15.40–17.00 IV. szekció (levezető elnök: Földváryné Kiss Réka, NEB)
Tomislav Anić (Horvátországi Katolikus Egyetem): A Stepinac horvát érsek elleni per: a jugoszláv kommunista diktatúra propagandája és médiumai
Rigels Halili (Varsói Egyetem Kelet-Európai Tanulmányok Központja): Vinçenc Prennushi OFM atya élete és mártírhalála
Emília Hrabovec (Comenius Egyetem, Pozsony): Ján Vojtaššák, a leginkább meghurcolt csehszlovákiai püspök
Nagy Mihály Zoltán (Nagyváradi Egyetem): Megtűrt egyház megtűrt püspöke. Márton Áron egyházpolitikájának sajátosságai

17.00–17.10 Zárszó
Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója

Tájékoztatjuk, hogy a Mindszenty-konferencia mindkét napjára lezárult a regisztráció, a rendezvényre telt ház előtt kerül sor.

Szíves figyelmébe ajánljuk a http://btk.mta.hu/mindszenty/ oldalt, amelyen élőben közvetítjük a konferencia valamennyi előadását.

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni a konferencia@parlament.hu e-mail címen lehet.