Az utolsó magyar király

Közvetlen uralkodó és példás családfő, aki tragikus véletlensorozat folytán került hatalomra. Bár a trónról elsodorta az első világháború, cselekedeteiért 2004-ben boldoggá avatták. Ma 94 éve hunyt el IV. Károly.

Károly főherceg 1887-ben született Habsburg-Lotaringiai Ottó Ferenc József főherceg és Mária Jozefa szász hercegnő gyermekeként. Trónra kerülése hosszú ideig teljesen valószínűtlennek tűnt, hiszen számos jelölt volt a Habsburg-házban, aki nála hamarabb következett volna az uralkodói sorban. Rudolf főherceg öngyilkossága, Károly Lajos főherceg halála, majd Ferenc Ferdinánd 1914-es meggyilkolása azonban drasztikus változásokat idézett elő. Így végül az első világháború viszontagságai közepette, Ferenc József 1916. november 21-én bekövetkezett halála után az Osztrák–Magyar Monarchia trónja Károly főhercegre szállt. Magyar királlyá ugyanezen év december 30-án koronázták. Az erről készült felvétel, valamint a koronázás néhány fennmaradt emléke megtekinthető az Országgyűlési Múzeum A magyar törvényhozás ezer éve címet viselő állandó kiállításán, az Országgyűlési Könyvtárban pedig korabeli folyóiratokból tájékozódhatunk a kor eseményeiről.

IV. Károly koronázásának emlékei az Országgyűlési Múzeumban

IV. Károly uralkodói magatartása jelentősen különbözött elődjeitől: a merev, ceremoniális légkört családiasabb hangulat váltotta fel. Célja egy békés, szociálisan igazságosabb társadalmi berendezkedés létrehozása volt, ám sem a háború, sem az azt követő időszak nem kedvezett törekvéseinek. 1918-ban lemondott a magyar államügyek intézésének jogairól, majd a Tanácsköztársaság kikiáltása után a Habsburg-ellenessé vált közhangulat elől családjával együtt Svájcba emigrált.

1921-ben két alkalommal is megkísérelt visszatérni a magyar trónra, de októberi hazatérésekor meglepetésként érte az akkor már Horthy Miklós kormányzóhoz hű, részben önkéntes egyetemistákból álló csapatok ellenállása. Rövid tűzpárbaj után körülzárták Károly egységeit, aki végül beszüntette a harcot. A királyi párt néhány napig a tihanyi apátságban tartották fogva, majd Madeira szigetére szállították őket. Mivel vagyonukat államosították, szerény körülmények között éltek, Károly pedig megbetegedett és 1922. április 1-jén elhunyt. Az utolsó magyar királyt Madeirán temették el, szívét azonban a Bázel melletti Muri bencés kolostorban helyezték végső nyugalomra.

IV. Károly halálhíre a Borsszem Jankó című folyóirat 1922. április 9-én megjelent számában (Forrás: Országgyűlési Könyvtár)

A királyi pár mindvégig boldog házasságban élt, összesen nyolc gyermekük született. Zita királyné 67 évvel élte túl férjét, többé nem házasodott újra és élete végéig gyászruhát hordott. IV. Károlyt 2004-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá. Ünnepét a hagyománytól eltérően nem halála napjára, hanem házasságkötésének évfordulójára, október 21-ére tette, ezzel jelezve, hogy a példás családi élet a szentté válás egyik kitüntetett útja lehet.

Feltöltve - 2016-04-01 12:49:00.
Kategória: HÍREK