Újra könyvbemutató az Országházban!

Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága szeretettel vár minden érdeklődőt Szijártó M. István A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése című kötetének bemutatójára.

Időpont: 2016. december 7. 17.00 óra
Helyszín: Deák terem (Országház, félemelet)

A könyvet méltatja: Poór János, Szűcs Zoltán Gábor

A 18. századi Magyarország politikai életében sokkal szélesebb rétegek vettek részt, mint ahogyan az az abszolutizmus kori Európában megszokott volt. Ez az egyedülálló helyzet a Habsburg Birodalmon belül is külön fejlődési útra terelte az országot. A magyar rendek sajátos hatalma a vármegyerendszerre támaszkodott, széles körű jogosítványokkal rendelkeztek mind a törvényalkotás, mind az adókivetés terén. Az időnként összeülő országgyűléseken (diétákon) az uralkodónak a rendek küldötteivel kellett politikai alkudozásba bocsátkoznia.

A diéta a magyar rendek jogait jelenítette meg egy olyan intézményes formában, amelyet „a király és az ország feloldhatatlan kötelékének” tekintettek. Politikai konfliktusaik azonban a század második felében egyre élesebbek lettek, ugyanis a rendek a jogaikat és kiváltságaikat alkotmányosságként kezdték el értelmezni, majd ekként védelmezni. Magyarország parlamentarizmusának 18. századi története adja meg továbbá a kulcsot a reformkor megértéséhez is.

A 2015-ben útjára bocsátott A magyar országgyűlések története című sorozat jelen kötete a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be. A kiadvány az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága szakmai programjai keretében készült.

A könyvbe beleolvasni itt lehet.

A könyvbemutatón való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre ide kattintva van lehetőség. A jelentkezés 2016. december 6-án 12:00 órakor lezárul.

Feltöltve - 2016-12-01 12:24:00.
Kategória: HÍREK