Újabb megjelenés az Aetasban

Az Aetas című folyóirat legújabb számában az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának több munkatársa is publikált.

A történettudományi folyóirat 2018. évi 3. száma a Görgei 200 címet viseli. Kedves Gyula, az Országgylési Múzeum munkatársa Tehetség és tapasztalat. Görgei Artúr és Aulich Lajos együttműködése 1848–1849-ben című tanulmányával, illetve Csorba György, a Képviselői Információs Szolgálat munkatársa az Árulótól a nemzeti hősig. Görgei Artúr megítélése az országgyűléseken, 1861–1990 című tanulmányában mutatja be az idén 200 éve született Görgei Artúr alakját és történelmi szerepét.

Zágoni-Bogsch Gergely, az Országgyűlési Könyvtár munkatársa Bruno Cheyns flamand történésznek a Léon Degrelle-ről szóló könyvét ismerteti Az utolsó belga tabu című írásában.

A folyóirat az Országház Könyvkiadó 2017-ben megjelent kötetét, a Szarka László által szerlkesztett Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés: Birodalmak és nemzet¬államok a közép-európai régióban [1848–1938] című kiadványt is bemutatja. A tanulmánykötetet, mely az előző évi nemzetközi történettudományi konfererencia előadásait tartalmazza Bálint Zsolt, az Országgyűlési Könyvtár munkatársa mutatja be A „kisebbség többsége”, avagy nemzetállamok a birodalmak romjain című publikációjában. A kötetről az orszaghazkonyvkiado.parlament.hu honlapon található bővebb tájékoztatás.


Feltöltve - 2018-10-18 13:00:00.
Kategória: HÍREK