Újabb kötettel bővül a sorozat!

Palasik Mária Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949) című műve A magyar országgyűlések története című könyvsorozat harmadik köteteként jelenik meg. A kiadvány hamarosan megvásárolható lesz az Országház látogatóközpontjának ajándékboltjában és az Országgyűlési Könyvtárban.

A második világháborút követően egyszerre köszöntött Magyarországra a szabadság víziója és a megszállás valósága. Az új demokratikus intézményrendszer kiépítése akadozott, a háborús bűnösök felelősségre vonása rövid időn belül jogszerűtlen leszámolássá változott, a Szovjetunió által támogatott kommunisták pedig fokozatosan elfoglalták a legfontosabb hatalmi pozíciókat. 1948–49-re teljesen kiépült a diktatúra intézményrendszere, ekkora már nem csak a háború előtti államberendezkedést bontották le teljesen, hanem mindazt, ami 1945 és 1947 között felépült.

Kötetünk a korszak – formálisan – legfontosabb intézménye, a parlament történetét állította középpontjába. Az 1944 vége és 1949 tavasza között működő három csonka ciklus közül a legelső törvényhozó testület saját magát is ideiglenesnek nevezte. A második szép reményekkel indult, hiszen a nyugati sajtó is elismerően írt az 1945. november 4-i választásokról és azok eredményeiről, ám a szintén rövidre sikeredett harmadik ciklus diktatúrába torkollott. Az ezekben az években kiépülő sztálini típusú diktatúrában a demokrácia erői számára az országgyűlés jelentette az utolsó olyan fórumot, ahol az ellenzék többé-kevésbé nyíltan fogalmazhatott meg kritikát a hatalomra törő önkényuralommal szemben.

Palasik Mária az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója, a Tudományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztályának vezetője. November 24-én az Országház Felsőházi üléstermében megrendezésre kerülő, Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába címet viselő nemzetközi konferencián Kovács Béla tevékenységéről és letartóztatásáról tart előadást.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

További kiadványainkról itt tájékozódhat.

Feltöltve - 2017-11-15 11:40:00.
Kategória: HÍREK