Újabb konferenciakötet kapható a könyvtárban!

Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai című könyv a Konferenciák az Országgyűlési Múzeumban sorozat első köteteként jelent meg a 2015-ben megrendezett, azonos címet viselő konferencia előadásai alapján.

Szerkesztette: Kedves Gyula, Pelyach István

A magyar nemzettudat egyik legmeghatározóbb eleme az aradi vértanúk története. A tizenhárom kivégzett mártír kiemelkedő szimbóluma lett a nemzet törhetetlen szabadságvágyának és áldozatvállalásának. Ugyanakkor szinte teljesen feledésbe merültek az 1849. őszi megtorlás további áldozatai, akik között három nagyobb csoportot lehet kiemelni: katonák, papok, politikusok.

A mártír politikusok emléke többségükben csak a szűkebb pátriájukban élt tovább, pedig talán ők alkotják nemzeti vértanúink leginkább egységes körét. Közöttük a legpontosabban kijelölhető szűk csoport az első népképviseleti országgyűlés 1849. október 6-24. között Pesten kivégzett öt tagja: gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, sárvári képviselő; Csány László miniszter, keszthelyi képviselő; báró Perényi Zsigmond, a felsőház elnöke; Szacsvay Imre képviselőházi jegyző, nagyváradi képviselő; báró Jeszenák János kormánybiztos, felsőházi tag.

Az Országgyűlési Múzeum 2015. október 13-án megtartott konferenciájának elsődleges célja az első népképviseleti országgyűlés mártírjainak emléke előtti tisztelgés volt. Sorozatindító kötetünk az emlékülésen elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza.

A könyv megvásárolható az Országgyűlési Könyvtár eligazító pultjában, beleolvasni itt van lehetőség. További kiadványainkról bővebben itt tájékozódhatnak.

Feltöltve - 2017-02-04 09:30:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK