Teltházzal a szovjetizálásról

Nagy érdeklődést kiváltó nemzetközi konferencia került megrendezésre november 24-én, az Országház Felsőházi üléstermében. A Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába címet viselő esemény az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága szervezésében a Történettudományi konferenciák az Országházban rendezvénysorozat keretein belül valósult meg. Az előadók a világ számos országából érkeztek: orosz, amerikai, lengyel, cseh és magyar történészek elemezték a háború utáni helyzet alakulását, a hasonlóságokat és a különbségeket, azok nemzetközi kontextusát és az ún. szocialista táboron belüli törésvonalakat.

Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlés Hivatala

Sztálin célja Kelet-Közép-Európában a Szovjetunió politikai és katonai hegemóniájának biztosítása volt, a szocializmus kialakulásával hosszú távú folyamatként számolt. Ez megfelelt az ún. népi demokráciákban elfogadott politikának, vagyis annak, hogy a helyi sajátosságokra építve evolúciós úton kell a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszert felváltani a szocializmussal. A proletárdiktatúra programja 1947 szeptemberében a Kominform létrehozásával vált kötelezővé minden országban. Vagyis az, hogy szakítani kell az evolúciós elmélettel, figyelmen kívül kell hagyni az egyes országok történelmi, társadalmi, valamint gazdaságfejlődési sajátosságait, és erőszakkal be kell vezetni a Szovjetunióban az 1930-as években kialakított ún. szovjet modellt. Ennek az új irányvonalnak okait a nemzetközi politikában és a kommunista táborban kialakuló ellentétekben kell keresni.


A konferencián bemutatásra kerültek a Szovjetunió Közép-Európára vonatkozó tervei, valamint a teljes szovjetizáláshoz vezető út. Megismerhettük régiónk szovjetizálásának szimbolikus eseményeit, nevezetesen Kovács Béla, Stanisław Mikołajczyk és Jan Masaryk politikusok tragikus sorsát.

A konferencia előadói voltak: Mitrovits Miklós, Tatjana Viktorovna Volokitina, Mark Kramer, Palasik Mária, Maciej Korkuć, Jiři Kocian, Marcin Zaremba, Ö. Kovács József, Jiří Pernes, Stefano Bottoni, Vukman Péter.

A szekciókat Földváryné Kiss Réka, Cseh Gergő Bendegúz, és Varga Zsuzsanna vezették.

A konferencia előadóiról és levezető elnökeiről bővebben itt olvashat.

A konferencia fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

A rendezvényhez kapcsolódó sajtómegjelenéseink:

Kolozsi Ádám: Sztálin tudta, hogy a Nyugat csak szavakban kel a védelmünkre

Borbás Barna: A magyarság többet tapasztalt a szovjet uralmi modell exportjáról, mint bárki más

Echo TV: Hatalmi modellek

Webradio.hu: Kövér: napjainkban is virágzik a politikai befolyásolást biztosító uralmi modell exportja

Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő konferenciáinkra is!

Feltöltve - 2017-11-29 12:23:00.
Kategória: HÍREK