Sztálin árnyékában – konferencia az Országházban

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága Történettudományi konferenciák az Országházban elnevezésű rendezvénysorozatának keretei között második alkalommal szervez nemzetközi konferenciát november 24-én, az Országház Felsőházi üléstermében. A Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába címet viselő eseményre az előadók a világ számos országából érkeznek: orosz, amerikai, lengyel, cseh és magyar történészek elemezik a háború utáni helyzet alakulását, kutatva a hasonlóságokat és a különbségeket, annak nemzetközi kontextusát és az ún. szocialista táboron belüli törésvonalakat.

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt és Joszif Visszarionovics Sztálin a jaltai konferencián

Sztálin célja Kelet-Közép-Európában a Szovjetunió politikai és katonai hegemóniájának biztosítása volt, a szocializmus kialakulásával hosszú távú folyamatként számolt. Ez megfelelt az ún. népi demokráciákban elfogadott politikának, vagyis annak, hogy a helyi sajátosságokra építve evolúciós úton kell a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszert felváltani a szocializmussal. A proletárdiktatúra programja 1947 szeptemberében a Kominform létrehozásával vált kötelezővé minden országban. Vagyis az, hogy szakítani kell az evolúciós elmélettel, figyelmen kívül kell hagyni az egyes országok történelmi, társadalmi, valamint gazdaságfejlődési sajátosságait, és erőszakkal be kell vezetni a Szovjetunióban az 1930-as években kialakított ún. szovjet modellt. Ennek az új irányvonalnak okait a nemzetközi politikában és a kommunista táborban kialakuló ellentétekben kell keresni.

A konferencián bemutatásra kerülnek a Szovjetunió Közép-Európára vonatkozó tervei, valamint a teljes szovjetizáláshoz vezető út. Megismerhetjük régiónk szovjetizálásának szimbolikus eseményeit, nevezetesen Kovács Béla, Stanisław Mikołajczyk és Jan Masaryk politikusok tragikus sorsát.

A rendezvény külön figyelmet szentel a változásokra adott társadalmi reakciókra. Hogyan viselkedett a cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar társadalom? Az ellenállásra hol és mikor kerülhetett sor? Passzív szemlélői vagy sorsuk alakítói voltak-e a közép-európai népek? Mit tehet az egyszerű állampolgár akkor, amikor egy pusztító gyilkos háború után, állama szuverenitását felszámolják és egy idegen hatalom bábkormánya irányítja és félelemben tartja az országát?

A konferencia szekciónként egy-egy témát jár körbe, lehetőséget adva a nemzetközi összehasonlításra. A rendezvény ideje alatt szinkrontolmácsolás biztosított.

Időpont: 2016. november 24. 9:30
Helyszín: Országház, Felsőházi ülésterem (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.)

A konferencia előadói: Mitrovits Miklós, Tatiana Viktorovna Volokitina, Mark Kramer, Palasik Mária, Maciej Korkuć, Jiři Kocian, Marcin Zaremba, Ö. Kovács József, Jiří Pernes, Stefano Bottoni, Vukman Péter.

A szekciók vezetői: Földváryné Kiss Réka, Cseh Gergő Bendegúz, Varga Zsuzsanna.

A konferencia fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát, 2017. november 22-ig jelezze weboldalunkon.

További információ: +36 1 441 44 79; konferencia@parlament.hu

Feltöltve - 2017-11-06 14:07:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK