Útjára indult a könyvsorozat

Megjelent Püski Levente A Horthy-korszak parlamentje című műve, mely egyedülálló formában tárja elénk a kor parlamentjének működését. A különlegesen összeállított könyv A magyar országgyűlések története című sorozat első részeként került kiadásra.

A kötet érdekessége, hogy – a korszakról megjelent más művektől eltérően – elsősorban politika-, jog-, és intézménytörténeti oldalról közelíti meg a Horthy-korszak parlamentarizmusát. Tematikus bontásban ismerteti a testület tevékenységét meghatározó fogalmak és jogi keretek változásait, valamint a törvényhozás működését alakító tényezőket. Mind a nemzetgyűlés, mind a képviselőház belső alakulását illetően a lehető legteljesebb áttekintésre törekszik, a felsőházat rövidebb, összevontabb formában tárgyalja.

További információ a könyvről itt található.

A könyvsorozatot Kövér László, az Országgyűlés elnöke kezdeményezte. A célkitűzés az, hogy 2020-ig 11 kötetben kerül bemutatásra a magyar országgyűlések története a kezdetektől 2014-ig. A kötetek szerzői az egyes korszakokat alaposan ismerő szakemberek. A sorozatszerkesztők célja, hogy a kötetek – szem előtt tartva a korszak sajátosságait – hasonló szerkezetben mutassák be az adott időszak parlamentarizmusát. Kiemelt szempont, hogy a felsőoktatás érintett hallgatói, illetve a hazai kutatók számára olyan hiánypótló kézikönyvek készüljenek, amelyek hosszútávon meghatározzák és inspirálják a magyar parlamentarizmus kutatását.


A sorozat várható kötetei:

Neumann Tibor – Fazekas István – Pálffy Géza – Varga Szabolcs: A királyi Magyarország rendi országgyűlései a 17. század végéig (2019)

Oborni Teréz: Az erdélyi országgyűlések (2017. dec.)

Szijártó M. István: A diéta. A rendi országgyűlések története a 18. században (2016. dec.)

Dobszay Tamás: A reformkor országgyűléseinek története (2018. nov.)

Hermann Róbert: A népképviseleti parlament (1848-1849, 1861) (2018. jún)

Müller Tamás: Országház országgyűlés nélkül – 1918/19 (2020. márc.)

ifj. Bertényi Iván: A dualizmus kori Magyarország parlamentarizmusa (1865-1918) (2019. febr.)

Palasik Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944-1948) (2017. szept.)

Feitl István: A szocialista korszak álparlamentarizmusa (2017. ápr.)

Soltész István: A rendszerváltozás parlamentarizmusa (1990-2014) (2019. jún.)

Feltöltve - 2015-12-09 10:57:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK