Konferenciakötet a nemzetépítésről

Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés címmel nemzetközi konferencia került megrendezésre 2016 őszén az Országház Felsőházi üléstermében. A konferencia előadásainak anyagából kiadvány is készült, amely megvásárolható november 24-én, a Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába címet viselő konferencián.

A 19. század közepére Kelet- és Közép-Európában a nemzetépítő nacionalizmus vált az egyik legmeghatározóbb eszmévé. A soknemzetiségű birodalmakban az „uralkodó” és az „elnyomott” népek számára egyaránt a saját jövőképük vált fontossá, a dinasztikus–birodalmi felfogás pedig fokozatosan háttérbe szorult. A nyelvileg egységesült, területileg körülhatárolt, kulturális, gazdasági és politikai intézményekben is formálódó közösségek nemzeti társadalmakká váltak, és követelték a helyüket Európa politikai térképén. A térség népei távoli korok mítoszaira, sok száz éves történelmi előzményekre, a nyelvi különállásra, kulturális értékekre és hagyományokra hivatkoztak, amikor a nacionalizmus hosszúra nyúlt évszázadában megfogalmazták saját nemzeti és állami programjaikat.

A 2016. november 18-án a Felsőházi ülésteremben megtartott konferencia célja ennek a jelenségnek az összehasonlító történeti elemzése volt. A tudományos ülés előadói Dušan Škvarna, Gerhard Seewann, Hermann Róbert, Mark Cornwall, Miroslav Michela, Miskolcy Ambrus, Nagy Mariann, Robert Evans, Szarka László, Tamara Scheer és Vörös László voltak. Előadásaik szerkesztett változatait kötetünkben Ábrahám Barna, Dušan T. Bataković, Gyáni Gábor és Mitrovits Miklós tanulmányai egészítik ki.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

További kiadványainkról itt tájékozódhat.

Feltöltve - 2017-11-20 18:07:00.
Kategória: HÍREK