Ízelítő az Országgyűlési Könyvtár külföldi jogtudományi könyvújdonságaiból

2018-ban közel 300 friss külföldi szakirodalommal gyarapodott a könyvtár állománya a jog-, politikatudomány, történelem, a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos témakörökben.

A jogi tárgyú kötetek között szerepelnek az alábbi könyvek is, melyek olyan aktuális, a jelen társadalmát meghatározó témákkal foglalkoznak, jogi tárgyú kötetet, melyek olyan időszerű és intenzíven kutatott témákat boncolgatnak, mint az alkotmánybíráskodás korunk megváltozott társadalmi környezetében keletkezett új kihívásai, a választottbíráskodás és az információtechnológia összefüggései, a hivatali visszaélések jog eszközével történő kezelésének lehetőségei, a fogyatékkal élők jogainak érvényesítése, a női jogok interdiszciplináris megközelítésű vizsgálata, illetve a család- és gyermekjog aktuális kérdései.

A kötetekről részletes ismertető itt található.

Feltöltve - 2019-02-11 11:00:00.
Kategória: HÍREK