Hónap műtárgya - november

A kecskeméti választókerület férfi szavazócédulája és a nagy-budapesti választókerület női szavazólapja. Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Az 1945-ös nemzetgyűlési választások szavazócédulái

1945-ben az országban sajátos pártpolitikai struktúra jött létre. A korábbi időszak jobboldali és szélsőjobboldali pártjai hiányoztak, a kisgazdapárttól jobbra nem maradt szervezett politikai erő. A választásokon csak a koalíciós pártok képviselőiből álló Országos Nemzeti Bizottság által engedélyezett hat párt indulhatott: a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Demokrata Párt és a Magyar Radikális Párt. A bizottság a jobboldali, klérushoz kötődő pártok indulását (pl.: Keresztény Női Tábor) elutasította.

A szavazólapokon a pártok akkor is az országosan előre kisorsolt sorrendben szerepeltek, ezért a kampányban nagy hangsúlyt fektettek a saját listaszámuk propagálására, akár külön versikékkel, rímekbe öntve is. Ilyen volt például a szociáldemokraták egyik röplapja: „A szavazólapon az utolsó, az országban és a világon első a Szociáldemokrata Párt. Szavazz a 7-es listára!”

Az 1945-ös nagy-budapesti önkormányzati választáson a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt még közös listát állított Dolgozók Egységfrontja néven, amely a 3-as listasorszámot kapta. A fővárosi kisgazda győzelem után azonban a két párt már külön indult az 1945-ös parlamenti választáson. A Demokrata Néppárt a választásokon való sikeres feltételeket ekkor még nem tudta megteremteni, ezért képviselőik a Kisgazdapárt színeiben indultak. A szavazólapon ennek ellenére megmaradt a 6. sorszám is.

A választójogi törvény külön rendelkezéseket tartalmazott a férfi és női szavazatok megkülönböztetésére. Eszerint mindkét nem csak a „saját” szavazólapján – amely „férfi” és „női” feliratot tartalmazott– szavazhatott. A nemek szerinti elkülönítést a szavazatok számlálásakor és a szavazati eredmények kihirdetésekor is fenntartották. A leadott szavazatok nemek szerinti megkülönböztetése egészen 1949-ig érvényben maradt.Feltöltve - 2015-11-22 16:15:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK