Hónap eseménye - május

1894. május 5-e nevezetes nap volt az Országház építésének történetében. Ekkor tartották a hagyomány szerinti bokrétaünnepet annak örömére, hogy az épület falai a főpárkányzat magasságáig elkészültek. Ezzel a munkálatok leglényegesebb része befejeződött.

A német területről származó szokás az építők és építtetők közös ünnepe, ahol köszönetet mondanak egyrészt a munkásoknak, az építtetőknek és az építésznek, másrészt Isten áldását kérik a házra. A mai napig élő tradíció részeként egy feldíszített fát is elhelyeznek az épület legmagasabb pontján.

A Vasárnapi Ujság beszámolója szerint az Országház déli szárnyát címerekkel és színes drapériákkal díszítették fel. Középen egy nemzetiszínű félkör alakú ernyő emelkedett. Alatta egy pajzs alakúra szabott vászonlap feszült, amelyre az építés fő támogatóinak és megvalósítóinak névsora került, élén I. Ferenc József osztrák császár és magyar királlyal és Erzsébet királynéval. A sort Wekerle Sándor miniszterelnök, gróf Tisza Lajos, az építőbizottság elnöke és annak tagjai folytatták, úgymint Steindl Imre művezető építész, Szumrák Pál miniszteri osztálytanácsos, Ney Béla műszaki ellenőr, Tandor Ottó építész és művezető-helyettes. Este a vászonpajzs mögött lámpákat gyújtottak, amelyek fényénél szépen kirajzolódtak a nevek.

„Az ünneplés napja, szombat, hűvös, esős volt; ez azonban nem hatott zavarólag. Délutáni négy órakor indult a munkások nagy serege az ünneplés helyére. Elöl egy katonai zenekar haladt; ezt hat pár fehér ruhás leány követte, kik után meg a kőfaragómunkások, majd pedig a többi munkások lépdeltek szép sorban, párosával.”
Vasárnapi Ujság, 1894. május 13.

Az örömünnep alkalmából a munkásokat pénzjutalomban részesítették, majd a hivatalos esemény után lakomát rendeztek számukra.

A falak felhúzása után a tetőzet kialakítása következett. 1895. május 16-án helyezték el a kupola zárókövét, decemberben pedig a külső homlokzatokról elbontották az állványt. Az elkészült épületet csak hét évvel később, 1902. október 8-án vehette használatba a törvényhozás, amikor is gróf Apponyi Albert házelnök megnyitotta a képviselőház első ülését. A belső munkálatok még 1904-ig tovább folytak, hivatalosan ezt tekintjük az Országház építését lezáró dátumnak.

A témához kapcsolódó rövidfilm megtekinthető itt.

Feltöltve - 2016-05-13 08:13:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK