Hónap eseménye-szeptember


A Hónap eseménye rovatunk indító cikkében elődünkről, az 1929 és 1949 között működő Országgyűlési Múzeumról és annak gyűjteményéről emlékezünk meg.

„Gabriel Wells ismét nagybecsű Kossuth-gyűjteményt ajándékoz a Parlamenti Múzeumnak”

1931. szeptemberében adott hírt a fenti címmel ellátott tudósításában a Pesti Hírlap arról, hogy a magyar származású amerikai könyvkiadó, műértő Gabriel Wells az ekkor még csak három éve fennálló Országgyűlési Múzeum gyűjteményét újabb műtárgyakkal gazdagította.

A Múzeum felállításakor a célkitűzések között szerepelt „parlamentáris múltunk történelmi jelentőségű vezéralakjai és eseményei iránti kegyelet ápolása, valamint emlékezetesebb parlamenti események megörökítése.” Ennek szellemében szervezte meg állandó kiállítását és gyűjteményét az intézmény, melyben többek között Deák Ferenc, Kossuth Lajos vagy Tisza István személyéhez köthető tárgyak is helyet kaptak. A műtárgyanyag folyamatosan bővült, a munkatársak felismerve a fotó, a film korszakalkotó jelentőségét ezeket az új hordozókat is beépítették a gyűjteménybe. A múzeum megnyitásától fogva pozitív fogadtatásban részesült, a korszak politikusai is belátták az intézmény fontosságát, olyannyira, hogy ők maguk is az ajándékozók között voltak. Apponyi Albert vagy Klebelsberg Kuno halála után özvegyeik a két jeles politikus hagyatékával gazdagították a gyűjteményt.

1931-ben Gabriel Wells több száz darabból álló anyagcsoportot adott át a Kossuth Lajos gyűjtemény gyarapítására – ezek között volt Kossuth angol és amerikai földön írt leveleinek egész sorozata, amely a magyar politikus életének ekkor még kevéssé ismert korszakáról mesélt, továbbá egy Kossuth bronzszobrot, egy kisplasztikát is kiemelnek az írások. A Kossuth-anyag mellett azonban értékes okleveleket is adományozott a műértő Izabella királyné, János Zsigmond, Rákóczi György, Apafi Mihály erdélyi fejedelmektől.

Wells neve nem volt ekkor már ismeretlen a magyar múzeumi-művészeti körökben sem, ugyanis több alkalommal adományozott már az Országos Széchényi Könyvtárnak (XV. századi flandriai művésztől származó kalendáriumot), a Nemzeti Múzeumnak (egy Corvinát és egy kódexet), valamint az Országgyűlési Múzeum is többször gyarapodott rézmetszetekkel, könyvekkel, értékes levelekkel általa.

Gabriel Wells 1861-ben Balassagyarmaton született Weisz Gábor néven, s a 20. század első évtizedeinek egyik legjelentősebb amerikai könyvkereskedőjévé, ill. könyvkiadójává vált. 1894-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol egészen 1946-ban bekövetkezett haláláig élt. Először a Harvard egyetemen tanított pszichológiát és német nyelvet, majd az 1890-es évek végén kezdett el foglalkozni a könyvkereskedéssel, üzletének súlypontját a különleges és ritka könyvekre, első kiadásokra, különleges kötésekre, színes képekre, és sportkönyvekre helyezte. Később inkább a világirodalomra, az Tudor Erzsébet-kori időszakra, az ősnyomtatványokra és a kéziratokra specializálta magát. 1935. június 8-án a Rutgers Egyetem díszdoktorává avatták, jelentős könyvkiadói, szerzői, valamint emberbaráti tevékenysége miatt, mint a ritka könyvek nemzetközi hírű szaktekintélyét.

Feltöltve - 2015-09-02 16:36:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK