Emléktábla a tanácsuralom által meghurcoltak tiszteletére

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából táblaavatással emlékeztünk a Tanácsköztársaság idején fogva tartott áldozatokra, köztük a mártírhalált halt incseli Szőts András színművészre.


Szőts András (1881-1919) (Forrás: Országos Széchényi Könyvtár)

Szőts András 1881. augusztus 4-én született Kolozsváron. Színészi pályája során több vidéki város társulatában is megfordult, 1910 előtt már Szatmárnémeti ünnepelt színésze volt, ahol többek között Az ember tragédiájában Ádám szerepét játszotta. 1910-ben a Színházi Hét már az eperjesi színészi gárda erősségei között említi, 1913-tól pedig a Nemzeti Színház tagja lett. Színészi hivatása mellett 1909-ben tartalékos hadnagyi rangfokozatot szerzett, majd az első világháborúban teljesített katonai szolgálatot. Később a nagyváradi 4. honvéd gyalogezredhez és a Magyar Királyi Honvédség 6. szabadkai gyalog-pótezredéhez került. 1919-ben a Tanácsköztársaság ellen szervezett katonai puccskísérlet egyik irányítójának, Lemberkovics Jenő századosnak egyik jobb keze. Színészi képességeit olyannyira jól hasznosította, hogy a politikai nyomozók számára szinte képtelenség volt felismerni és megtalálni, mivel arcát, ruháit és stílusát folyamatosan változtatta.

Az 1919. június 24-én kirobbant fővárosi katonai felkelés leverése után a Politikai Nyomozó Osztály, illetve a Vörös Őrség is fokozott hajszát indított a diktatúrát megdönteni szándékozó ellenforradalmárok ellen. Az Országház termei rövid időn belül megteltek a letartóztatott ludovikás növendékekkel, illetve az akció további katonai és polgári résztvevőivel. A Belügyi Népbiztosság politikai nyomozói ekkor elfogták és az Országházba hurcolták Szőts Andrást is, aki 1919. június 25-én vagy június 26-án itt vesztette életét. Halálának pontos körülményeit hosszas rendőri nyomozás és ügyészségi vizsgálat sem tudta kielégítően tisztázni.

Szőts Andrásról és a diktatúra további áldozatairól a Perényi Zsigmond által alapított – a diktatúra által letartóztatott politikai foglyokat és ellenforradalmárokat is tömörítő – Magyar Nemzeti Szövetség emlékezett meg először, három hónappal a Tanácsköztársaság bukása után. Az Országház dunai rakpartján tartott halottak napi megemlékezésen egy égő gyertyával díszített, „az ellenforradalom vértanúinak” feliratú koszorút bocsátottak vízre a Dunán.

A Nemzeti Színház színészei 1920. november 30-án, ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Szőts Andrásról. Ez alkalomból egy róla készült portrét is felavattak a színház társalgótermében.

A cikk forrásául B. Müller Tamás hamarosan megjelenő műve, a Vörösterror az Országházban, 1919 című könyv szolgált.

Feltöltve - 2016-02-25 15:00:00.
Kategória: HÍREK