Az első kávéház

111 éve nyílt meg a Nádor utca 31–33. szám alatti Országház Kávéház, amely a tér legelső és legismertebb vendéglátóhelye volt. A Gárdonyi József tulajdonában lévő üzlet 1905. augusztus 18-án, Ferenc József magyar király születésnapján nyitotta meg kapuit.

Kezdetben a közeli Tőzsdepalotában működő Upor kávéház népszerűsége miatt gyenge vendégforgalmat produkált az Országházhoz legközelebb eső vendéglátóhely, pedig „külön kombinált képviselő-reggeliket” is kínált. Forgalma akkor lendült fel, amikor 1912-ben az Országházból az ellenzéket karhatalommal távolították el. A kizárt képviselők itt gyülekeztek, tanácskoztak és szervezték tiltakozó akcióikat. Az újságok „fiókországháznak” nevezték, és a hely egyre több kíváncsiskodót is vonzott, akik élőben szerették volna látni a „politikacsinálást”. Lenkey Gusztáv vezetésével az országházi tudósítók is ide tették át a főhadiszállásukat.

Fokozatosan ide szoktak a Keleti Akadémia, a Földművelési és Igazságügyi Minisztérium, a Kereskedelmi és Ügyvédi Kamara, a Kúria és a Tábla emberei. Mindennapos vendég volt Ady, Ambrus, Osvát, Ignotus, egy időben három lapot szerkesztettek itt: a Szerdát, a Nyugatot és az OMKE-t. Még aktív miniszterek is bejártak, pedig ez ritka látványosság egy kávéházban. Délutánonként a lipótvárosi hölgyközönség zsúrozott a helyiségben.

Miután 1919-ben a román csapatok megszállták az Uport is, széthordták a berendezését, így az ottani kávéház kényszerűen megszűnt. Ekkor a tőzsdések is átszoktak az Országház kávéházba, ám ez nem járt a forgalom növekedésével, hiszen az üzletemberek döntően csak üzleteltek és nem fogyasztottak. A kávéház hamarosan kétes hírnévre tett szert. A Tőzsde közelségét is kihasználva jól ismert zugtőzsdeként működött. A rendőrség rendszeresen ismétlődő razziákkal próbálta meggátolni az itteni „magánforgalmat”, vagyis a valutázást. Gárdonyi állítólag több razziát maga kért a rendőrségtől, hogy elüldözze a feketézőket. 1921 decemberében leleplezték, hogy a kávéházban egyes cégek titkos telefon útján érintkeznek a bizományosokkal. Bár ekkoriban is csak hatósági engedéllyel lehetett telefonvonalat kiépíteni, a pincében két titkos telefonállomás is volt, amelyen a telefonközpont közvetítése nélkül 27 állomással tudtak beszélni. A rendőrség számos, az ügyben érintett cégtulajdonost és tőzsdebizományost letartóztatott. 1922. július 11-én pedig egy déli razzia alkalmából a kávéház 238 vendégét kísérték be a rendőrök, majd este hétkor újabb rendőrségi ellenőrzést tartottak és ekkor kereken 300 főt vittek el igazoltatásra. Mindezek azonban nem riasztották a zugtőzsdéseket, akik végül már szinte szabályosan szervezett börzét működtettek külön szokásokkal, szabályzatokkal, árfolyamjegyzékkel és szükség esetén választott bírósággal, a budapesti és bécsi lapok pedig pontosan és terjedelmesen beszámoltak az itteni magánforgalomról.

Gárdonyi kényszerűen bevezette a belépési díjat, majd amikor ez sem hozta meg a remélt eredményt, időnként bezárta kávéházát, mint 1923 februárjában, hogy így szoktassa el a hívatlan vendégeket. 1923 augusztusában egy nagyobb razzia következményeképp ismét bezárták a kávéházat, és azonnal megindultak a tárgyalások, hogy a tőzsde átvegye a helyiséget irodái számára. Az eredménytelen tárgyalást követően a tulajdonos a következő feliratot rakta ki: „Átalakítás miatt zárva. Tíz nap múlva újra megnyílik a kávéház, a tulajdonos azonban semmiféle magánforgalmat nem fog megtűrni”. Mivel Gárdonyi valóban igyekezett betartani ígéretét, elmaradtak a vendégek, így végül 1923 szeptemberében mégis kénytelen volt eladni a tőzsdének a díszes csarnokú épületrészt.

1923. október 20-án a kávéházat végleg bezárták és megkezdték átalakítását, de a gazdasági pangás miatt végül nem költöztek be az irodák, és helyén újranyílt az Országház „Café-Restaurant” 1924 szeptemberében. Ezt követően tulajdonosai sűrűn váltották egymást: 1927–32-ben a Kávéházüzem Rt., majd annak csődjét követően 1932–33-ban Molnár Sándor a tulajdonos. 1933-ban azonban már ugyanazon a címen megtaláljuk az Unió kávéházat is, így ez lehet az utóbbi intézmény alapítási ideje.

Feltöltve - 2016-08-18 20:02:00.
Kategória: HÍREK