Akadémiai Díj kiadványunkért!

Forrás: mta.hu, Országgyűlés Hivatala

Dr. Püski Levente, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára Akadémiai Díjban részesült A Horthy-korszak parlamentje című munkájáért. A kötet A magyar országgyűlések története címet viselő történettudományi könyvsorozat első köteteként jelent meg az Országház Könyvkiadó gondozásában.

1918 novemberében, az őszirózsás forradalom győzelmét követően a magyar országgyűlés képviselőháza önmagát feloszlottnak nyilvánította, a főrendiház pedig ugyanezen a napon berekesztette az üléseit. A viharos politikai események miatt az új törvényhozó szerv létrehozására csak 1920-ban kerülhetett sor. A korabeli törvényhozásnak a politikai rendszeren belül elfoglalt helyét a különböző közjogi szakmunkák korábban mindig valamilyen meghatározott politikai célnak alárendelve mutatták be. Jelen kötet éppen ezért ennek a hiánynak a pótlására kíván vállalkozni azzal, hogy a Horthy-kori parlament működését jog-, politika- és intézménytörténeti oldalról állítja középpontba.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

További információ kiadványainkról itt olvasható.

Feltöltve - 2017-05-11 12:00:00.
Kategória: HÍREK