A nagy összeomlás - Emlékkonferencia Tisza István halálának 100. évfordulójára

Október 31-én, Tisza István halálának 100. évfordulóján kerül megrendezésre az 1918 – A nagy összeomlás című történettudományi konferencia az Országház Főrendiházi üléstermében.


A konferencia arra keresi a választ, hogy miért és hogyan következtek be a Nagy Háború utolsó évének azok a drámai változásai, melyek a bomlás, a szétesés irányába mutattak. Az előadások azt elemzik, hogy a háború első évében még viszonylag egységes magyar társadalom és közélet milyen események és erők hatására hullott szét, s mi lehetett az oka annak a radikalizálódási folyamatnak, amely majd az őszirózsás forradalomban és a Tanácsköztársaságban csúcsosodott ki.

Maruzsa Zoltán előadása Tisza István életének utolsó hónapját, politikai terveit, elképzeléseit s meggyilkolásának körülményeit vizsgálja. Az 1918-as összeomláshoz kapcsolódó mítoszokat és magyarázatokat, különös tekintettel Tisza István szerepére, ifj. Bertényi Iván ismerteti. Hatos Pál előadásában a magyar társadalom radikalizálódásának okait, folyamatát elemzi, és kitér a korabeli politikai pártok terveinek, helyzetértékeléseinek bemutatására is. Révész Tamás az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének összeomlását, leszerelését vizsgálja és mutatja be nemzetközi összehasonlításban. Szarka László arra keresi a választ, hogy mikor és milyen tényezők hatására kezdődött el a nemzetiségi elitek politikai radikalizálódása, miért fordultak élesen szembe a magyar politikai törekvésekkel. Katona Csaba a korabeli naplók és visszaemlékezések anyagát felhasználva azt mutatja be, hogy miként értették és élték meg az összeomlást a társadalom különböző rétegei. A Bécsben végbement folyamatokat Tamara Scheer mutatja be, és mintegy a magyar eseményekkel párhuzamot vonva elemzi. Kovács Dávid mérleget von arról a helyzetértékelésról, melyet Jászi Oszkár közel száz évvel ezelőtt megjelent monográfiájában a monarchia felbomlásának okairól adott.

A konferencia levezető elnöke Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.

Forrás: BTM Kiscelli Múzeum

A konferenciára regisztrálni itt lehet 2018. október 29-ig.

Bővebb információ a konferencia@parlament.hu e-mail címen kérhető.

Feltöltve - 2018-10-18 13:16:00.
Kategória: HÍREK