225 éve született a „legnagyobb magyar”

Gróf Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben. Politikus, közgazdász, az első felelős magyar kormány közlekedési minisztere, aki a reformkor kiemelkedő alakjaként jelentős hatást gyakorolt a gazdaság fejlődésére, és meghatározó szerepet vállalt a tudományos és kulturális élet fellendítésében.

Barabás Miklós: Széchenyi István gróf (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

„Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egyévi jövedelmét feláldozom reá.”

Ezekkel a szavakkal ajánlotta fel a főrendi tábla tagja, gróf Széchenyi István az alsótábla 1825. november 3-i kerületi ülésén birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság létrehozására, Felsőbüki Nagy Pál arisztokráciát ostorozó szónoklata után. Néhány nap múlva Széchenyi kiállította a felajánlás „Kötelező nyilatkozatát”. Majd ezt követte 1826. március 19-én az az alapítólevél, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őriz, s amelynek nemesmásolata helyet kapott a A magyar törvényhozás ezer éve című kiállításunkon is.

Széchenyi István felajánlása a Magyar Tudós Társaság létrehozására. Az oklevél eredeti példánya a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található.
A kép forrása: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum

Az alapítólevélhez csatlakozott a három alapítótárs: gróf Károlyi György, báró Vay Ábrahám és gróf Andrássy György is a maguk felajánlásával. A levélből kiderül, hogy gróf Széchenyi István valóban egyévi birtokjövedelmét, azaz 60 000 forintot ajánlott fel, de nem készpénzben, hanem tőke formájában, úgynevezett örökalapítványi összegként.

Az iratból arra is fény derül, hogy az alapítvány 1894-ben szűnt meg, amikor Széchenyi István fia, Béla birtokrendezések következtében készpénzben kifizette az Akadémiának az alapítványi összeget és a kamatokat is, összesen 63 000 forintot, melyet az akkori elnök, Eötvös Loránd hitelesített aláírásával.

Feltöltve - 2016-09-21 13:28:00.
Kategória: HÍREK, ESEMÉNYEK