1848 a műtárgyak tükrében

Az Országgyűlési Múzeum állandó kiállításában egy különleges kialakítású tárlóban elhelyezett tárgyak emlékeztetnek az 1848-as márciusi forradalomra. Már maga a tárlót tartó installáció (ami az egykori pozsonyi Zöldfa Fogadó erkélytartó konzoljainak pontos másolataiból áll) is erre utal. A három konzolon nyugvó tárlók a forradalom három meghatározó helyszínének történéseihez kapcsolódó kiállítási anyagot mutatnak be.

Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum

A középső rejti a pozsonyi események relikviáit, közte a Zöldfa Fogadót ábrázoló kis akvarellt. A feudalizmust felszámoló utolsó rendi országgyűlés tagjainak egy része, így Kossuth Lajos is ott lakott a diéta ideje alatt.

Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum

Ott fogalmazta meg azt a felirati javaslatot, mely Magyarország polgári átalakításának alaptéziseit tartalmazta. Március 4-én szavazták meg azt az alsótábla választott követei, 14-én pedig a bécsi forradalom hírétől megrettent főrendek is. A kedvező hírektől fellelkesült tömeg a jurátus ifjak vezetésével fáklyás felvonulással bíztatta a honatyákat, mire Kossuth és Batthyány Lajos a Zöldfa Fogadó erkélyéről ígérte, hogy megszerzi az uralkodó jóváhagyását a forradalmi változásokhoz. Ennek megfelelően indultak el innen másnap Bécsbe, hogy törvényesítsék a kibontakozó magyar forradalmat. A pozsonyi országgyűlés adott komoly indíttatást a március 13-án kitört bécsi és a március 15-én lezajló pesti forradalmi eseményeknek egyaránt. Előzőnek azzal, hogy Kossuth felirati javaslata alkotmányt követelt „őfelsége nem magyar népeinek is”, ami Ausztria polgári átalakulását is jelentette. Bécsben ezt német nyelvű röplapok tudatták a forradalmasodó néppel, s ezek egyikét mutatja be a bécsi tárló, egy – a véres harcokra utaló – katonai fegyver, a császári királyi hadsereg 1837 M. gyalogostiszti szablyája társaságában.

Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum


A pesti forradalom legendás 12 pontja a Pozsonyban elfogadott felirat tömörített változatát tartalmazva tömegtámogatást adott a törvényhozók mögé.

Forrás: Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum

Így aztán március 15-e reggelén szinte egy időben indult el a maroknyi ifjú a Pilvax kávéházból és az országgyűlés 100 tagú küldöttsége a pozsonyi kikötőből, hogy megalapozza a modern Magyarországot.
A pozsonyi Zöldfa Fogadót már csak a kiállított akvarellről ismerheti a ma embere, ugyanis az erkélyt is magában foglaló részét 1920-ban elbontották, s magát az épületet teljes körűen átalakították. A pozsonyi magyarok akkor mentették meg a pusztulástól az erkélytartó konzolokat, s adományozták az 1848-ban született magyar parlamentarizmus „oltárköveiként” a szerveződő Országgyűlési Múzeumnak. (A március 17-én visszatérő országgyűlési küldöttséget fogadó tömegnek az erkélyről jelentette be Kossuth a forradalom győzelmét, s mutatta be Batthyány személyében a polgári átalakulás levezénylését vállaló első parlamentnek felelős miniszterelnököt.) Az eredeti darabok ma Cegléden találhatók a református templom mellett.

Feltöltve - 2019-03-18 08:15:00.
Kategória: HÍREK